5m Celebration Ribbon

"5 метра празнична панделка", найлон, флекс фолио, картон, 38мм х 5м, тираж 5+5AP, 12. 2014г.

(Мултипълът реферира към видео-серията Психотерапия)