Imagine (I-III)Imagine I, oil on canvas, 130 x 100 сm, 2007. Courtesy of the artist

 Imagine II, oil on canvas, 100 x 130 сm, 2007. Private collection

 Imagine III, oil on canvas, 130 x 100 сm, 2007. Private collection

 

Imagine exhibition's opening, Art center 12, Sofia, 2010

 

Imagine exhibition's opening, Art center 12, Sofia, 2010

 

 Imagine exhibition's opening,, Art center 12, Sofia, 2010

 

Imagine exhibition's opening, Art center 12, Sofia, 2010

 


Живописта на Антон Терзиев е изцяло в посоката на актуалния медиен реализъм, който увлича сега и поколението след него. Текстът присъства на първи план като част от изображението или е повод, който го поражда. При всички случаи текстът е важен тук не само заради съдържанието във визията, но и сам по себе си като неотменна съставка от личността на този художник.

Светлана Кoюмджиева