Everything Is Under Control solo show (2003)

 

Everything Is Under Control - Size: 40 x 100 cm, acrylic on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

Антон Терзиев е от най-младото поколение, което навлиза в нашия художествен живот. Въпреки че завършва специалност „Керамика“ в НХА, той е един от хората, които показват, че вътрешноцехоивте разграничения в съвременното ни изкуство отдавна вече не могат да бъдат меродавни. Може да се каже, че неговите навлизания в областта на живописта са логично продължение на някои от атернативните и най-иновативни търсения в тази област през последните десет години.

Изложбата Everything Is Under Control в галерия XXL представя една фигурална и концептуализирана чрез намесата на текст живопис. Съчетаването на образ и текст не е ново за нашето изкуство, също както и приближаването към поетиката на различни „поп-елементи“. Така стратегията на автора е изградена върху едновече отработено поле в нашата живопис и качествата на неговите платна идват от силната личностна интерпретация на образа. Тук като смислова нишка се смесват теми като политика, спорт, електронни игри, религиозни и най-общо социални метафори. Това са платна, в които доминантата е сложена на едно социално звучене, което извежда проблемите на живописта към измерения, в които самопонятните й изразни средства престават да бъдат основополагащи. Обикновено подобен род платна се изграждат свръхрационлано, често със заемки от фотореализма, тъй като това е начина да се наблегне именно на концепцията, но тъкмо тук Антон Терзиев става интересен с начина на третиране на живописната повърхностПри него тя е на пръв поглед небрежна, боята е положена пастьозно и дори на места грубовато. Това по някакъв начин е среща между експресивното и разционално концептуализиращото мислене – и като резултат е налице една живопис, чиито смислови дълбочини могат да бъдат многоизмерно интерпретирани.

Проф. Свилен Стефанов - изкуствовед, художник. 2002

Поканата и плакатът за соловата ми изложба Всичко е под контрол в галерия XXL

 

 

A Place For Your Advertisement  I - Size: 60 x 80 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2000. Kalina Terzieva's portrait Photo: © the artist. Courtesy of the artist

Тази картина (и нейното продължение по-долу) сякаш предвеща временната ми  и турболентна заетост като копирайтър в рекламна агенция в София 11 години след като я нарисувах...

 

The Robbery - Size: 50 x 50 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2001. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

"i always knew i'd accomplishe something very special - like robbing a bank perhaps"
Mickey Rourke

 

I'm With Stupid - Size: 50 x 70 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

 

Confidential - Size: 57,5 x 70,5 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist

Nikolai Nedelchev collection

За създаването на тази картина бях силно повлиян от радикалната визуална естетика (и етика) на послкия театрален режисьор Йежи Гротовски (1933-1999). Шибан революционер..

 

Bacardi's Fever - selfportrait. Size: 65 x 55 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Courtesy of Irena Boynovska

Featured in "120 Years of Bulgarian art" catalog 2012

 

Emmanouil Bitsakis - Size: 70 x 50 cm, oil on canvas, Anton Terziev,1999. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

 

Do Sport In Opposition - Size: 65 x 54 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2001 Photo: © the artist.
Shown at Donumenta. Ars danubiana, Regensburg, 2005

Nikolai Nedelchev collection

Same title Do Sport IN opposition shares and this early video of mine (24.03.2004) with Miroslav Dimitrov from the still below:

 

Get This Feeling - Size: 80 x 100 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002  Photo: © the artist.

fotomaterial used: Lauren Greenfield's photography from 1993 "Mijanou and Friends on Senior Beach Day, Will Rogers State Park"

Private collection

Get This Feeling as part of Selcted Nature exhibition, BKIS, Bratislava, Anton Terziev, 2008
Director of BKIS Elena Arnaudova on the left

 

Read The Bible - Size: 70 x 50 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2000 Photo: © the artist.

Private collection in the UK

 


Call And Fuck - Size: 100 x 70 сm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Courtesy of the artist
276 real phone numbers of people offering sex taken from a daily newspaper

 

Dream Team - Size: 60 x 100 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Nikolai Nedelchev collection


Terzlev's sports paintings are directly related 10 the policies and attitudes of contemporary nationalism, depicting a game that is overly serious and aggressive. One image illustrates the contrast between the bright, calm world of people playing and the shock of a recently detonated bomb, Its smoke spiraling aver the tops of the buildings. Terziev also considers consumerism, borrowing commercial slogans to highlight their use of sex and violence.

All of this goes far beyond traditional Pop art, which purloined the aesthetic dimensions of consumer culture - Terziev's attitude is rather more critical. He paints rationally, often borrowing from photorealism, while at the same lime applying paint expressively. The result is a multi-layered visual experience, serious despite deriving from mass culture.
His work derives from television and commercials and the neo-conceptual art of the 1990. Terziev's painting is figurative, but he intervenes with additional text and pop elements; it might reference politics, sports or computer games! as well as religious or social realities or metaphors.

Contemporary '2006

 

А Place For Your Advertisement II - Size: 60 x 80 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2000. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

 

We Are The Children - Size: 48 x 57 cm, oil on canvas, Anton Terziev, 2002. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

We Are The Children as part of Selected Nature exhibition, BKIS, Bratislava, 2008

 

Enjoy It - oil on canvas. Size: 35 x 50 cm, Anton Terziev, 2001. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

 

 Who Knows Jesus - oil on canvas. Size: 60 x 45 cm, Anton Terziev, 1999. Photo: © the artist. Courtesy of the artist