More Money - More God

More Money - More God - action with Ultrafuturo in front of St. Georgi church, Edition 5+2AP, Sofia, 2004Anton Terziev. Courtesy of the artist
22 min, DVD, VHS

Видеото е включено в "Огнени стъпки" - представяне на видеофилми на Антон Терзиев и Катя Дамянова, Дискусионен клуб "На тясно" - Хамбара (2004-2008), ул. "6-ти септември" 22 , съзаден и воден от  Венцислав Занков, София, 20 януари 2005