No Time For Losers project

           

             No Time For Losers: автопортрет със сто броя неработещи ръчни часовници, изцяло фалшиви, втора употреба, купени на битака.        Обработени и модифицирани със сатенена лента, те са паралел към символиката на медала като публична верификация на индивидуалните успехи и ултимативно постижение.
Серията No Time For Losers включва обект, фотография, рисунки и живопис, и е в развитие от 2019 г. насам. Живописната част от проекта беше сред изложените работи в експозицията “малки победи” в “Аросита” през 2019 г
No Time For Losers е и част от колаборацията между Антон Терзиев и Светослав Тодоров. В техния процес, заглавието, разширяващо интерпретацията през различни асоциативни препратки, често се появява по време на самия процес на създаване на работата.

“В проекта си No Time For Losers Терзиев изследва различните измерения на успеха. В хода на това търсене излизат много въпроси: кой определя успеха и как го дефинираме сами за себе си, какъв е неговият срок на годност и спират ли да имат символите на постижението смисъл при първата глобална или лична криза? Ако потърсите отговора в себе си, ще дойде и подозрението, че може да преминем и да се върнем през тези гранични преживявания само определен брой пъти преди да загубим сетивност за тях.” (Светослав Тодоров)

            

Selfportrait with one hundred used non-working wristwatches, bought at the flea market, customised with black satine bands – a parallel to the symbolism of the medal as a public verification of success and ultimate achievement.

In the series No Time for Losers Anton Terziev examine just that – what it takes from you, what and whom you pay, who constructs the content of success as a symbol and metaphor, what is its shelf life?

When are we more sincere - when we lose or when we win? When we see through and imagine that we are stronger than what appears overwhelming? If you look for the answer by yourself, you will immediately feel that sometimes the excitement originates from the fear and the courage. There is also the suspicion that we can go through and return to these borderline experiences a certain number of times before we lose sensitivity for them. Svetoslav Todorov

 

No Time For Losers project - digital print on Platinum Etching paper, 285lb, part of 3 piece set. Size: 21 x 30 cm each, photo: Gaby Grigorova, Anton Terziev, 2020
            After No Time For Losers drawing. Preview of upcoming installation object with variable measures of one hundred used non-working wristwatches, bought at a flea market, customised by me to look like medals with black satine bands. Part of No Time For Losers  ongoing series of drawings and paintings (2019-)
            Published in VIJMAG , 02. 2022
            Featured in

 

            No Time For Losers project - digital print on Platinum Etching paper, 285lb, part of 3 piece set. Size: 21 x 30 cm each, photo: Gaby Grigorova, Anton Terziev, 2020
           After No Time For Losers drawing. Preview of upcoming installation object with variable measures of one hundred used non-working wristwatches, bought at a flea market, customised by me to look like medals with black satine bands. Part of No Time For Losers  ongoing series of drawings and paintings (2019-)
            Published in VIJMAG , 02. 2022
            Featured in

           No Time For Losers project - digital print on Platinum Etching paper, 285lb, part of 3 piece set. Size: 21 x 30 cm each, photo: Gaby Grigorova, Anton Terziev, 2020  After No Time For Losers drawing. Preview of upcoming installation object with variable measures of one hundred used non-working wristwatches, bought at a flea market, customised by me to look like medals with black satine bands. Part of No Time For Losers  ongoing series of drawings and paintings (2019-)

           Публикация в сп. ВИЖ!, vol.108
           Featured in