This Year Will Be Different

 

 

 

 

This Year Will Be Different - object, 22 x 32 x 22 cm, 10 kg dumbbell, white bread baguette, stainless steel Swatch watch, 2018. Edition 1 from 3 +1AP. Courtesy of the artist

 

Обект, който измислих и реализирах за една сутрин, след като направих моите обичайни 16 набирания. За разлика от живописта, обектите позволяват бърза скорост на създаване. В такива случаи съм ок с всичко което трябва да свърша през деня и същевременно да имам неприкосновеното си време да продължавам да функционирам като художник.
Но това не е автобиографично произведение, то би могло да бъде портрет на всяко юпи, копирайтър или всеки с живот и професия, които да се вместят в 24 часа.

 

 

Instalation view: Arcadia ehhibition, Munich, 03.2019 "Wo bitte geht's nach Arkadien?""Internationale Kunstausstellung / Festival im Rahmen der Jahresausstellung 2019 8 Februar bis 10.  Marz 2019

"Dieses Jahr wird anders sein"
object, Hantel, Baguette, Uhr, 22x32x22cm, 2018