Coded StringCoded String - a performance with Katya Damyanova and Miroslav Dimitrov
National Art Gallery, Sofia, Bulgaria, 01.03. 2006. Photo: © the artists. Courtesy of the artists

'Martenitsi' /traditional Bulgarian thread dolls wishing health and well-being/ were made from two balls of white yarn, one of which, during the campaign was stained with our blood, and addressed to the main state institutions, NGOs and the individuals professionally and emotionally involved in the development, status and image of the modern Bulgarian culture.
The act of giving a 'martenitsa' to someone symbolizes the wish for revitalization, renewal and fertility. The DNA-coded information in the artefacts of the performance (the 'martenitsas') implements the meaning of criticism in the act of their sending to our chosen addressees. This artistic gesture aims to provoke thinking over the policy, the status and the attitude to Bulgarian culture, history and self-confidence.

There is a magic, sacral symbolism put in the martenitsa (twined tasselled red and white thread, symbol of spring and health). It is tipical bulgarian holiday. Only here and in Moldova  peopole do the special celebration and give to each other the red-white presens. It is coding magic object wich is the part of  cultural –daily  phenomenon.

We have been searching /thinking the place of our performanse and finale we came to the idea of the National Art Galery and The Ethnographic Museum- the intersected point where the tradition and art find ther place for colaboration. This is conceptual conditioned territory , that cultural-historical context  add and  exalt our idea.
We used two balls  woollen yarn, because it  is the the original material to do martenisa. The origin of this ritual is  long time ago in Bulgarian past. There are a few stories of the begining, but for us is important that in which has in it a sacral power. This litle objects used to be used for white magic. They used to be and are given with wish for happyness, healt and fertility. We are going to use that simbolism for out aims.

Here in Bulgaria there are  very few persons and institusions that are trully bound up in the present and better future of Bulgarian art. Up to now have taken part in a few  discusions about this problem.

 

Photo: © the artists

Магичната, сакрална символика, заложена в бяло-червената традиционна мартеница (мощен обреден амулет, кодиран за определена цел) ни провокира да потърсим нов съвременен, артистичен прочит на това културно-битово явление.

Търсейки подходящо място за реализиране на пърформанса "Кодирана Връв ", стигнахме до логичния извод, че Национална Художествена Галерия и Националeн Етнографски Музей са концептуално обусловената територия, чийто културно-исторически контекст допълва и подсилва идеята ни.

Използваме две кълбета бяла прежда, едно от които по време на акцията бива оцветено с кръвта ни. Непосредствено след това правим мартеници, които адресираме до главните държавни институции, неправителствени организации и личности, професионално и емоционално ангажирани с развитието, статута и облика на българската съвременна култура.

Даряването на някого с мартеница е пожелание за съживяване, обновление и плодовитост. Артистичният жест цели да провокира преосмисляне на политиката, състоянието и отношението към българската култура, история и самочувствие. Авторските ни търсения реферират към генеалогията на този прабългарски ритуал. В проекта "Кодирана Връв"  правим паралел между  хилядолетната българска празнична традиция и  слабо известни на широката аудитория факти от областта на молекулярната генетика.

За акцията, официално, няма ред. Кунст в шапка-невидимка. В деня на акцията, телевизия БТВ направи кратък репортаж в аванс, докато зам-директорът по това време на НХГ Борис Климентиев, от когото първоначално получихме разрешение и подопечните му удобно се изпокриха.

(Енергетично натовареното завиване на белият и червен конец наляво е аналогично на доказаното от съвременната наука ляво въртене на атомите и молекулите, изграждащи нашия свят. Молекулите ДНК, носителите на наследственността, са завити в "лява" спирала. Пъпната връв на човека също е тройна спирала от една вена и две артерии, които са винаги завити наляво и т.н.)

 

 
Photo: © the artists
DVD video 10:57 min Courtesy of the artists

“..Ултрафутуро прецедент ли са или знак
подсказващ симптоми на метастази в обществото? Какво всъщност не е
наред, че хората стигат до там да се режат с
бръснарски ножчета за да покажат че са живи и
съществуват?
..”(виж *) 

В акцията “Кодирана Връв” се позоваваме на архетипната основа, на която лежи специфично българската традиция да се подаряват мартеници.
Символно смисловото и съдържание е отправна точка за нашата концепция.(виж **)
Акцията на Ултрафутуро не цели да реконструира оригинала в търсене на автентичност, нито е замислена като националистки жест, интерпретиращ хилядолетния ритуал , с цел опазване на българската идентичност, или битово-културни особености.
Използването на кръвта ни за оцветяване на мартениците в червено, определя социално политическия контекст и критичен характер на акцията.
Акт, който препраща към аналогични примери от българската история като писането на “кървавото писмо”. (виж ***)
Като съвременни художници, ние сме пряко ангажирани с това как се развива, представя и лансира българското съвременно изкуство, както на територията на България, така и извън нея. Затова и адресатите на артефактите от акцията ще бъдат тези институции и лица, чиито действия пряко определят българската културна политика .
Радикалният ни жест цели да провокира преосмисляне на политиката, състоянието и отношението към българската култура, история и самочувствие.
Заложен е и паралел между слабо известни факти от областта на молекулярната генетика и физика. Например ляво ориентираното въртене на атомите, молекулите , ДНК спиралата, пъпната човешка връв и енергетично натовареното завиване на белият и червен конец наляво (виж ****)

* по текст на В.Занков -http://www.zetmag.org/wordpress/?m=200601

**- предназначението на бяло-червената традиционна мартеница,( мощен, обреден амулет от арсенала на бялата магия, кодиран с определена цел) е да предизвика у адресата, на който се дарява обновление, съживление и плодовитост. Също така да изгони злите духове от него, или да го предпази от такива.

***- 20 април, 1876г., п ри обявяването на Априлското въстание в Копривщица Тодор Каблешков пише писмо с което съобщава на Панагюрище , че въстанието е започнало и го подписва с кръв от убития мюдюрин.

**** - прието е че, светлината се разпространява от ляво на дясно и отсечките по посока на разпространението са положителни, а в обратна – отрицателни .
Photo: © the artists

Photo: © the artists

 

Photo: © the artists