These Are The New Painters

A short film by Anton Terziev, 2004 with Anton Terziev, Lyubomir Dimitrov and Samuil Stoyanov. Courtesy of the artist

"Ако трябва да обобщя впечатленията си от Антон Терзиев като за откриване бих избрала една експресивна смес от фрагменти, взети от неговите работи като например: Какво трябва да направи художникът, за да успее? Да прави лицеви опори, да пролее кръв, да зашие маска на лицето си, да си набави нужния хирургически инвентар, да продължи да прави живопис, да се превърне от painter в paint killer, или просто трябва да изгради собствен метаканон според инстинктите си и да продължи с психаротерапията?"

Светлана Куюмджиева на откриването на изложбата Imagine в Арт-център 12, 2008-а