Babylon FishBabylon Fish - performance with Ultrafuturo group

"Babylon Fish*
ще запуши пробойната в потъващия свят, защото Бог е художник, а не готвач!"

Kритически-киборгичен пърформанс на група Ултрафутуро (Идея -Олег Мавроматти. Участници: Антон Терзиев, Катя Дамянова, Олег Мавроматти), 21.30 ч., 6. 12. 2005 г.

В кожата на обезглавен шаран зашихме пластмасова механична "риба". Сглобеният от органични и синтентетични материали апарат пуснахме да плава в Езерото с лилиите, Борисова градина. Една от целите на пърформанса бе възраждане загубения интензитет на мястото. По наше предположение сакрално, съзнателно или несъзнателно изградено не просто като архитектурен комплекс, а като действаща единна енергетическа система.

Искахме да напомним, че живеем във времето на Новия завет, където няма място за жертвоприношения, името на която практика е симпатическа магия. В притчата за Свети Николай Угодник, Рибата се явява негов „слуга”, макар дълбоко да се съмняваме Николай Малоазийски да е предал партньора си на гладните моряци, след като с тялото си рибата ги спасява от потъване и смърт.

Реанимирайки мъртвата плът, обектът в Babylon Fish придоби функцията на дух-мъстител. Подобно оживяването на Голем създадохме произведение на изкуството, а не кулинарен псевдо-мистически деликатес.

П.П. Година по-късно, 2006-та, Олег Мавроматти и Боряна Росса правят възстановка на пърформанса в Schenectady Museum, в рамките на "Robots in Our Eyes". Видео