Babylon FishBabylon Fish - performance with Ultrafuturo group. Photo: © the artists. Courtesy the artists

"Babylon Fish*
ще запуши пробойната в потъващия свят, защото Бог е художник, а не готвач!"

Kритически-киборгичен пърформанс на група Ултрафутуро (Идея -Олег Мавроматти. Участници: Антон Терзиев, Катя Дамянова, Олег Мавроматти), 21.30 ч., 6. 12. 2005 г.

Photo: © the artists

В кожата на обезглавен шаран зашихме пластмасова механична "риба". Сглобеният от органични и синтентетични материали апарат пуснахме да плава в Езерото с лилиите, Борисова градина. Една от целите на пърформанса бе възраждане загубения интензитет на мястото. По наше предположение сакрално, съзнателно или несъзнателно изградено не просто като архитектурен комплекс, а като действаща единна енергетическа система.

Photo: © the artists,

Искахме да напомним, че живеем във времето на Новия завет, където няма място за жертвоприношения, името на която практика е симпатическа магия. В притчата за Свети Николай Угодник, Рибата се явява негов „слуга”, макар дълбоко да се съмняваме Николай Малоазийски да е предал партньора си на гладните моряци, след като с тялото си рибата ги спасява от потъване и смърт.

Photo: © the artists

Реанимирайки мъртвата плът, обектът в Babylon Fish придоби функцията на дух-мъстител. Подобно оживяването на Голем създадохме произведение на изкуството, а не кулинарен псевдо-мистически деликатес.

П.П. Година по-късно, 2006-та, Олег Мавроматти и Боряна Росса правят възстановка на пърформанса в Schenectady Museum, в рамките на "Robots in Our Eyes". Видео

This video documents the production of the installation Babel Fish. The video has been designed as a mixture between cooking show and a lecture about robo-ethics. The frankensteinian hybrid of real fish body and a mechanical robot had been first released in the Lily Pond at the Park of Freedom, Sofia and later re-made and exposed at the Schenectady Museum at the show "Robots in Our Eyes" 2006. Culturally biased disgust and fear from this body is analyzed by the artists to illuminate ethical questions of relationship between technology, society, intelligence and the human impulse to create life for their own purposes.

Photo: © the artists

Photo: © the artists

Photo: © the artists