Fire Steps

Fire Steps - Performance by Anton Terziev and Ultrafuturo, 2005. Courtesy of the artist

В този пърформънс символично и буквално свързвам бъдеще с минало като пренясям огън с горящите си стъпки. Пърформънсът започва секунди преди да стане 12 часа на старата година и свършва секунди след началото на новата. Обувките ми са намазани със лесногорима смес, която възпламенявам лесно. Кожата на високите обувки изолира първоначално високата температура, но инстинктивният страх прави 20-те секунди на пърформънса ужасно дълги.