Play Of Meanings

Anton, Katy and Oleg Mavromatti are playing Tic-Tac-Toe with razor blades, on their backs, until “ the argument conquers the mind”.

"Ударен период, правихме нещата така, че да бъдат чути, без пестене. Общото желание бе да изтръгнем зрителя от зоната на комфорт и равнодушие, с изразни средства нелесни за възприемане, плашещи, смущаващи, но пък доволно разяснени и информативно достъпни. Целта беше да раздвижим пластовете, да ангажираме въпросния зрител, дори на физиологично ниво, ако не на мисловно, по експериментално-научни, по утопично-метафизични, по актуални въпроси от деня. За нас беше важно концептуалното съдържание и идейна подплътеност да са водещи, провокацията не е била самоцел. Бих откроил пърформънса „Европейски език“, визуализиращ мнението ни за промените и ситуацията в страната през 2007-ма, биоарт проекта „Пигмалион“, заради комбинирането на различни средства и медии, акцията „Учредяване на Национално движение Ултрафутуро“, в която контрирахме националистическата реторика, интерактивния пърформънс „Робориада“ с интерпретацията си на трансхуманистичната философия." A.T