I Cаnt Look At My Reflection It Reflects The Future

 

I Cаnt Look At My Reflection, It Reflects The Future/ Не мога да гледам отражението си, то отразява бъдещето - oil on canvas, 130х100 см, 2021
Кредит: Светослав Тодоров

ICLAMRIRTF drawings 1, 2