Ice Muscle I, II

Ice Muscle I, II - performances with the collaboration of Ultrafuturo group - Katya Damyanova and Oleg Mavromatti
03.12.2005 Sofia, Bulgaria with continuation on 04.12.2005 Sofia, Bulgaria Photo: © the artist.

В помен на всички заспали вечен сън сърца!
На всички машини от месо!
На всички задръстени от утайка и тиня сърдечни помпи!

(По Владимир Сорокин, „Лед”)

Върху гърдите си Антон Терзиев прави разрез с формата на хикс. Потеклите от него капки кръв се събират в прикрепената под гърдите празна банка. Събраното количество се замразява и използва в продължението на пърформанса, където банката е прикрепена обратно към гърдите, пред сърцето, червената бучка лед, се стапя и бавно изтича.

Пърформансът е инструкционно видео за извличане на „образувала се безсърдечност” и трансформациите на нейните агрегатни състояния.

Фотография: Катя Дамянова

In commemoration to all hearts fallen into eternal sleep!
To all machines made of meat!
To all clogged by sediment and silt heart pumps!

Ice, Vladimir Sorokin, 2002


Photo: © the artist

On his chest Anton Terziev makes a cut in the form of a cross. Drops of blood trickling down his body are gathering in an empty bank attached to Anton's body right at the bottom part of his chest.
The collected quantity is frozen and used in the rest part of the performance, in which the bank is attached back to the chest above the heart, and the red lump ice melts and flows out slowly. The performance is a video-instruction about the extraction of a 'formed cruelty and the transformations of its physical conditions.

Photo: © the artist

Photo: © the artist

 Ice Muscle I - DVD video 10:04 min, Edition 5+2AP, Courtesy of the artist

 

Ice Muscle II - DVD video 3:37 min, Edition 5+2AP, Courtesy of the artist