Nor Peace - Nor War

Nor Peace - Nor War - Ultrafuturo's performance at the National Assembly, Sofia, Bulgaria, 18. 12. 2005. DVD video 10:57 Photo: © the artists. Courtesy of the artists.

If the peace is where the heaven on earth is, than the war is it`s hell. The Bulgarians are always living in the purgatory. The performance is pointing out the ever-changing opinion of the Bulgarian nation.

On the backs of Anton Terziev, Katya Damyanova and Oleg Mavromatti were stuck fishing poles which were hooked to two Bulgarian flags, of which the red line was made from their own blood. One of the flags resembles the peace and the other resembles war.

For about five minutes the party is standing in front of the National`s Assembly building.  

С акцията си “Ни Война Ни Мир” ние маркираме неопределеността в позиците на българската менталност. Българите пребивават в положение на перманентното Нищо.Ако Мира бележи най-общо казано рая на земята, то Войната обозначава ада. Но дори и с такива полюсни категорий ние не успяваме да да извадим от състоянието на летаргия хората , назоваващи себе си независими и свободомислещи.
Защо в България няма нито голяма организация на анархисти, нито на антиглобалисти, нито на еколози? Защо преобладават анонимните, политкоректни защитници на чужди авторитети, омаловажаващи с удоволствие действията на заявяващи себе, си чрез реални акции хора? Непонятно е за нас пренебрежението и битовата ирония, с която се възприемат политическите реакциите на човек назоваващ себе си художник (масов признак на елитарност?) В най-новата история на България не съществуват политически образовани и политически активни художници.(тук не става въпрос за фигурата на Г.Милев,когото не забравяме) Последните социално ангажирани художници са били тези около галерия ХХL (Косьо Минчев, Хубен Черкелов, Георги Тушев, Свилен Стефанов)
Разбира се, художници работещи на територията на арт-активизма има по цял свят :
1.The Yes Men
2. Институт за Приложна Автономия
3. Ищван Кантор
4. Александър Бренер и Барбара Шурц
5. Critical Art Ensemble
и много други....
Да, ако образователната ви програма започва и свършва с биг брадър и шоуто на слави, то няма как да ви стане понятна същността на понятия като арт-активизъм .
Ние подкрепяме всеки опит за промяна на потическото статукво и ако говорим за обединяване на силите си, то ние поемаме отговорността за съвместни действия.
Който иска да влезе в контакт с нас, да спори с нас, или да ни удари с юмрук, може да опита на 22.12.2005 в “Хамбара” на улица 6 септември, от 6.30ч., където група Ултрафутуро ще има презентация.

1. http://www.theyesmen.org/
2. http://www.appliedautonomy.com/
3. http://www.neoism.net/
4. http://www.ljudmila.org/trans/brener.htm
http://renewal.va.com.au/artcrime/pages/wenda.html
5. http://www.critical-art.net/

С появата си Ultrafuturo става единствената и най-радикална формация на художници, от началото на ХХІ век, използващи телата си и кръвта си за заявяване на активна гражданска позиция като критика на провеждащата се социална и културна политика. Членове на групата са Боряна Росса, Олег Мавромати (основатели), Катя Дамянова, Антон Терзиев, Мирослав Димитров и Тройт. Те определят дейността си като интердисциплинарна, засягаща политика, технологии и пол (gender) Венцислав Занков

...

Do U Want To Live Forever - X-mass eve interview by Boryana Rossa and Ultrafuturo, 2006

Ultrafuturo editorial photos by Katya Damyanova, 27.08.06