Local Heroes

Местни герои, разкази“Local Heroes” is a book for the streets – from the sadden corners of the dark Sofia ghetto to the golden bathed alley of the imagination. ‘ Local heroes” is a book about the feeling – from the kind despise of the boring to the graceful empathy of the unique. But mostly “Local Heroes” is a book for the people.

A poet, who works with his words like a tired, but tough boxer…A meek insane ready to burst…One unpretentious painter, who hasn`t forgotten to dream….One more unpretentious painter, who draws his friends like gods and emperors…A midget, who is trying to get in an elevator to the Bulgarian National Television…A busty English teacher, who is ready to take home someone so she can replace her runaway cat…A porter, who can`t stop humming a forgotten Cuban melody…Two friends, who unknowingly get in a dance of hazard, Indian cuisine and a baseball bat. And countless girls: “ savage beasts”, “ small princess”, “tamed panther”, “ stunning innocent dolls”, “ night butterflies”, “ show-hetero” , “greyhounds with silk dresses and dilated pupils”.

Some of the stories in this book are more like essays, others are like guides and there are some, who are begging and praying for filming. But they are all good, some are disturbingly good, and some are making me angry because I haven`t thought of them.

Bogdan Rusev

 

 

 

 

Местни герои, разкази

Kнига за улиците – от безутешните пресечки на мрачните софийски гета до окъпаните в златна светлина крайбрежни алеи на въображението. „Местни герои“ е и книга за чувствата – от добродушното презрение към безинтересното до нежната съпричастност с уникалното. Но най-вече, „Местни герои“ е книга за хората.
Един слам поет, който работи с думите като уморен, но все още жилав боксьор... Един кротък луд, навит като стоманена пружина... Един непринуден художник, който не е загубил умението да мечтае... Още един непринуден художник, който рисува приятелите си като богове и императори... Едно джудже, което иска да слезе с асансьора в мазето на българската национална телевизия... Една пищна преподавателка по английски, която е готова да приюти някого на мястото на избягалия си котарак... Един хамалин, който не може да спре да си тананика забравена кубинска мелодия... Двама приятели, които неволно се включват в опасен танц за хазарт, индийска кухня, флекс и бейзболна бухалка. И безброй момичета: „хищни зверчета“, „малки принцеси“, „опитомени пантери“, „зашеметително невинни кукли“, „нощни пеперуди“, „шоу-хетери“, „кошути с копринени рокли и разширени зеници“.
Някои от разказите в тази книга са по-скоро есета, други са по-скоро пътеписи, а трети плачат и се смеят за филмиране. Но всички са добри, някои са адски добри, а за няколко от тях ужасно ме е яд, че не съм ги написал аз. Богдан Русев

Цена: 12лв. 10,80лв.Вземи я с автограф

 Илюстрации: Любомир Димитров-

 

 

 

 „Местни герои“, издателство Сиела, 2010 г. Илюстрации: Любомир Димитров

Вземи я с автограф

Цена: 12лв. 10,80лв.