Success and Succession exhibition (2020)


„Възход и възходство“ / „Success and Succession“ - Национални Есенни изложби, Балабанова къща, Пловдив 01/30.09. 2020 fotocredit: Nikola Mihov

изложба Антон Терзиев, концепция и заглавия Светослав Тодоров, Glory Be painting on the background


“Кога сме по-искрени? Когато губим или когато печелим?  Когато виждаме непреодолимото или когато си внушаваме, че сме по-силни от него? Потърсете отговора в себе си и веднага ще усетите, че понякога вълнението стои на равна дистанция от страха и смелостта. Идва и подозрението, че може да преминем и да се върнем през тези гранични преживявания определен брой пъти преди да загубим сетивност за тях.
"Възход и възходство" на Антон Терзиев разглежда тези психологически състояния в два цикъла - "Тихи бунтове" и "С губещите не се занимаваме" (по стих от песента We Are the Champions на Queen). Ситуациите в тях изследват личното и външното, осъзнатото и неосъзнатото, какво даваш, когато взимаш.
Живописта тук прави рядко наблюдаван у нас контакт с репортажната фотография, заглавията на обектите пълноценно допълват света, който Терзиев изгражда.
Изложбата изследва рядко акцентирани в българската живопис теми като психологическите сътресения в името на успеха, спортът като сфера, в която обществените процеси се пречупват под различен ъгъл, деструктивната сила на известността и медийното внимание. Работите приканват към различно осмисляне на постиженията, жертвите зад тях и каква част от себестойността ни като хора се определя от кариерните ни постижения или влизане в специфични ролеви модели.
 Success and Succession засяга конкретния проблем с психологическите жертви, които се налагат в името на спорта, както и по-широките теми за цената на известността, възможен ли е нормален живот под постоянното следене на медии и публика.
В ерата на социалните мрежи, мигновения трансфер на информация и особеното медийно внимание, над което се подложените състезателите в различни спортни дисциплини, актуалността на проблема със себевъзприятието и възприятието отстрани, става все по-актуален.
Последствията са акцентирани през темата за нереалистичните очаквания и изкривено себевъзприятие, с което публичните фигури живеят както в юношеска, така и в зряла възраст. Спортът е един от разпознаваемите символи на този проблем.
Чувството за ментална нестабилност и липса на реализация е проблем, който е особено актуален и за България, където много спортни личности впоследствие са асоциирани с криминални структури.

Светослав Тодоров – журналист и писател

“When are we more sincere - when we lose or when we win? When we see through and imagine that we are stronger than what appears overwhelming? If you look for the answer by yourself, you will immediately feel that sometimes the excitement originates from the fear and the courage. There is also the suspicion that we can go through and return to these borderline experiences a certain number of times before we lose sensitivity for them.

"Success and Succession" by Anton Terziev examines these psychological states in two cycles - "Quiet Riots" and "No Time For Losers" (a verse from Queen's "We Are the Champions"). The situations, depicted in the works, explore the personal and the external, the conscious and the unconscious, what you give when you take."

Svetoslav Todorov, journalist and writеr

Антон Терзиев (1977) е художник и писател, като последните години работи живопис и обект. Завършил е магистратура по «керамика» в Националната художествена академия. Носител е на наградата за съвременно изкуство БАЗА за 2010

Автор на книгите: “Живот на половини” (изд. Жанет 45, 2016), “Всичко е включено в цената” (изд. Жанет 45, 2012), “Местни герои” (изд. Сиела, 2010) “Ърбан йога за начинаещи” (изд. Сиела, 2009), “Никакъв портрет за художника” (изд. Жанет 45, 2008).

В България солови изложби с пърформанс, живопис, обект и видео е презентирал в СГХГ, ИСИ София, Френски институт, Национален политехнически музей, г-я Аросита,  г-я Кредо Бонум, Център за култура и дебат Червената къща. 

Anton Terziev (1977) is a contemporary artist and a writer, who in the last few years works mainly with painting and objects. He has graduated Ceramic Arts at National Academy of Arts in Sofia. Winner of BAZA award in 2010. Author of the books “Half Lives” (2016, by Janet 45), “Everything’s Included in the Price” (2012, by Janet 45), “Local Heroes” (2010, by Ciela), “Urban Yoga for Beginners” (2009, by Ciela), “No Portrait of the Artist” (2008, by Janet 45). 

In Bulgaria he has presented solo exhibitions of performance pieces, painting, object and video in Sofia City Art Gallery, Institute of Contemporary Art, Institut Français de Bulgarie, National Polytechnic Museum, Arosita Gallery, Credo Bonum, The Red House Centre for Culture and Debate.

Светослав Тодоров (1989) е журналист в областта на културата, писател, редактор и кореспондент. Автор на три сборника с кратки разкази: “Нищо няма да ти се случи” (2020), “Десет разговора” (2017), Хората, които записваха сами” (2014, Университетско издателство към Софийския университет).

Svetoslav Todorov (1989) is a culture journalist, writer, editor and а political correspondent. Author of three short story collections: “Nothing Will Happen to You” (2020), “Ten Conversations” (2017), “The People Who Slept Alone” (2014, Sofia University Press),

Това е тяхната втора съвместна работа след изложбата “малки победи” в галерия “Аросита”, София, през 2019 г.

This is their second collaboration after the “small victories”exhibition in Arosita Gallery in Sofia, 2019.