More money - Less blood, and More money - More blood

More money - Less blood, and More money - More blood, 25. 11. 2014, author's blood, Fabriano artistico watercolor paper, extra white, 300lb, glass framed box, 70 x 44 cm, 2014 - 06.2021. Courtesy of the artist

Към датата, в която замислих тази работа (25. 11. 2014) разполагах с 25 непродадени живописни картини.
Върху два бели листа монтирани един до друг на табло оформих с кръв (моя собствена) по 25 точки в квадрат - в единия квадрат са в "позитив", в другия в "негатив".
При откупка на всяка една от 25-те картини реших да покривам с  бяла акрилна боя по една oт 25-тe предварително нарисувани с моя кръв точки в левия квадрат, и пак със същата кръв по една от предваритлено оставените белите точки в десния квадрат.

В крайния си вариант More money - Less blood, and More money - More blood - своеобразен пясъчен часовник - ще представлява един бял квадрат до един червен квадрат.
...
Until the 25th of November 2014 I have 25 paintings. When a purchase is made I`ll cover with white paint one of the 25 red dots* in the left box and vice versa I`ll cover with blood one of the white dots in the right box.

 * a reference to the sticker with red dot which is an indicator that a particular painting has been sold.

More money - Less blood, and More money - More blood, 07.2016

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 08.2016

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 09.2016

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 12.2016

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 11.03.2017

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 01.05.2017

 

 More money - Less blood, and More money - More blood, 18.06.2017

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 02.08.2017

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 29.08.2017

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 11.03.2018

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 14.10.2018

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 21.12.2018

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 08.2019
More money - Less blood, and More money - More blood, 12. 2019

 

 

More money - Less blood, and More money - More blood, 06.2021