No Time For Losers

 No Time For Losers: автопортрет със сто броя неработещи ръчни часовници, изцяло фалшиви, втора употреба, купени на битака. Обработени и модифицирани със сатенена лента, те са паралел към символиката на медала като публична верификация на индивидуалните успехи и ултимативно постижение.
Серията No Time For Losers включва обект, фотография, рисунки и живопис, и е в развитие от 2019 г. насам. Живописната част от проекта беше сред изложените работи в експозицията “малки победи” в “Аросита” през 2019 г.

“В проекта си No Time For Losers Терзиев изследва различните измерения на успеха. В хода на това търсене излизат много въпроси: кой определя успеха и как го дефинираме сами за себе си, какъв е неговият срок на годност и спират ли да имат символите на постижението смисъл при първата глобална или лична криза? Ако потърсите отговора в себе си, ще дойде и подозрението, че може да преминем и да се върнем през тези гранични преживявания само определен брой пъти преди да загубим сетивност за тях.” (Светослав Тодоров)

No Time For Losers е и част от колаборацията между Антон Терзиев и Светослав Тодоров. В техния процес, заглавието, разширяващо интерпретацията през различни асоциативни препратки, често се появява по време на самия процес на създаване на работата.

No Time For Losers - plexiglass box with one hundred used non-working wristwatches, bought at a flea market, customised by me to look like medals with black satine bands
Size: 87.5 x 75 x 25 cm

Central part of No Time For Losers series of paintings, drawings, objects and photography (2019-)
Courtesy the artist
Anton Terziev, 2023

First appearance at Swallowed Sentences - group exhibition ot +359 Gallery, Sofia, Bulgaria

Title credit: Svetoslav Todorov - editor, writer, correspondent
Foto credit: Gaby Grigorova
Production credit: Gaby Grigorova, Svetoslav Nedkov, Anatol Kiskinov

Foto credit: Gaby Grigorova, 02.2023

 

Foto credit: Gaby Grigorova, 02.2023

 

Foto credit: Gaby Grigorova, 02.20223

 

Foto credit: Gaby Grigorova, 02.2023