The Perfect PainterThe Perfect Painter - a performance with Katia Damianova and Oleg Mavromatti, Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007. DVD video 3:11 min, Edition 5+1AP
Photo: © the artists. Courtesy of the artists
Artefacts destroyed

The emblematic for the Renaissance Leonardo's Vitruvian Man is the "canvas" on which a modified toy robot is moving, an allegory of our century. The vertical line connecting these two poles represents our own erythrocites. The chaotic movement of the mechanical artist in the square, gradually builds a "genuine" picture – a proof of the harmonious coexistence of two minds with different nature.

 

Photo: © the artists

Photo: © the artists Encaptured artists: Katya Damyanova, Anton Terziev, Oleg Mavromatti. Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007

"At Studio Dauhaus (then, still a space) and at Sofia Underground (festival) we have hosted projects by the Anton and his associates with unconditional respect for their artistic integrity. I have worked with Anton Terziev since 2006, when as a part of the Ultrafuturo radical art group he was one of the most active and outgoing members of his artistic generation."

Yovo Panchev - curator, critic and artist

Photo: © the artists. Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007

Photo: © the artists. Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007

Photo: © the artists. Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007

Витрувиански човек е известна скица, придружена с бележки от Леонардо да Винчи, нарисувана около 1490 г. в един от неговите дневници. Картината изобразява гола мъжка фигура в две насложени едно върху друго положения с разперени ръце и крака, едновременно вписани в кръг и квадрат. Картината и текстът често са наричани Закон за Пропорциите (Canon of Proportions) и по-рядко Човешки пропорции. Картината е изложена в Gallerie dell' Accademia във Венеция, Италия.
Картината представлява перфектен пример за интереса на Леонардо към пропорциите. Като допълнение, картината дава основата на опитите на Леонардо да обвърже човека с природата.
Според бележките на Леонардо в придружаващия текст, написан огледално, картината е нарисувана като опит за изучаване на пропорциите на (мъжкото) човешко тяло, както са описани от древноримския архитект Витрувий

 

Видеодокументация от пърформанса

камера: Олег Мавроматти
монтаж: Кеворк Асланян

"...Въпреки многото си изяви Ултарфутуро остават самотно явление на
българската сцена и присъстват в нея като „бели лястовици“. Силно политизираното им
изкуство и радикални действия ги поставят в едно маргинално поле на фона на генерално
деполитизираното и стремящо се към елитарност официално изкуство в България. "

Галина Димитрова-Димова - изкуствовед, 2019

Encaptured artists: Samuil Stoyanov, Kalina Terzieva  20.11.2008 IMAGINE exhibition, Art Center, Sofia
Photo: © the artist

Photo: © the artists. Dauhaus club, Sofia, Bulgaria, 05.02. 2007