Everything Is Included In The Price

Всичко е включено в цената, разкази

Anton Terziev`s stories end where they could start. Their subject develops thoughtfully unemotional and yet they are not deeply thoughtful, because of their magnificent observation as seen through a magnifying glass. The reality is Bulgarian, sometimes moody as in the "Minister of the veterans", where you can easily say that in a couple of pages, the entire Bulgarian story, from the beginning of the communism until now, is told.  

Life in these stories is always told with unconventional apocalyptic insensitivity, which couldn`t be considered as something negative, on the contrary, it is a plus. A plus that you follow in life, with all the details and piled situations, circumstances and stuff, that you can`t escape from the last story "The pocket one". There any can imagine that the world is PERSONALLY ending for him and in the manner of speaking all of the Terziev stories lead to "there". To a preretirement end, stupid dead, occurred in a stupid place, a final, which everyone is expecting, on or not the 12th of December 2012.

Not taking the date in consideration, this collection is apocalyptic in any way with its precision in the description of the life of every city man in his city town in the city universe. Beginning and ending. Without any unnecessary commotion but always tagged along with the reality of the hopeless consumption of life, stuff and time given to every single human on the Planet earth. A literature for the people, who are trying to understand what illness do they have, benign physically healthy. 

Milena Fuchedjieva  

Some good stories from the lower social levels, written in the style of a luxurious lifestyle magazine.
Anton Terziev is interested in "the very curious, original and unexpected way of nothing happening".
Like in his favorite Indi movie, he is always trying to see the interesting part of the boredom. Just as a sad, twisted string from which tears of joy will burst.
Terziev is getting so good in describing that you can just forget the omnipresent thoughtlessness of the day. 

Borislav Banev

 Вземи я с автограф

Всичко е включено в цената, разкази

Разказите на Антон Терзиев свършват там където биха могли да започнат. Историите им се развиват медитативно не-емоционално, но не са медитативни, защото са изключително наблюдателни, пълни с детайли и описания в които всичко изглежда като под увеличително стъкло. Действителността е българска, понякога подтискащо такава като в „Министърът на ветераните“ където може спокойно да се каже, че в няколко страници е разказана цялата българска история от идването на комунизма до сега.

Животът в тези разкази винаги е разказан с необичайно апокалиптично безчувствие, което обаче не е минус, а плюс, защото този живот е пълен с толкова много детайли и наслагвания на случки, обстоятелства и предмети, че няма как да не доведе до последния разказ „Джобният“. Там всеки може да си представи, че светът наистина свършва ЛИЧНО за него и в този смисъл всички истории разказани от Терзиев водят до „там“. До един предизвестен край, нелепа смърт случила се на нелепо място, финал, който очаква всички независимо дали датата ще е 12.12.2012.
Абсолютно независимо от тази дата този сборник е апокалиптичен с прецизното си описание на живота на всеки градски човек във всеки градски град в градската вселена. Начало и край. Без особено вълнение, но винаги придружени с детайлите на безнадеждната консумация на живот, вещи и време подарени неизвестно защо на всеки човек на Земята. Литература за тези, които се опитват да формулират от какво боледуват бидейки физически напълно здрави.

Милена Фучеджиева

Добри градски приказки от ниските социални етажи, написани с похвата на луксозните списания за стил на живот. Антон Терзиев се интересува от „това по колко интересни, оригинални и необикновени начини с никой нищо не се случва”.
Както в любимото му инди кино, като вечния му порив да направи скуката интересна, като усукан тъжен акорд, от който ще прокапят радостни сълзи.
Терзиев става толкова добър в писането, че като нищо ще забравиш вселенското безсмислие тези дни.

Борислав Банев


Цена: 10лв. 9 00 лв.

 

  

 

 

 

Фотографии/ оформление: Галя Йотова

Всичко е включено в цената, сборник с разкази, изд. Жанет 45, 2012

Вземи я с автограф

Цена: 10лв. 9 00 лв.