No Portrait for The Artist

Никакъв портрет за художника, поезияA book written by Anton Terziev, In contrary of its title, it is a very compete portrait of the artist. Negation as a term of assurance/self-assurance – this, as it is nothing new, can be taken as an attitude or a skill, so it can be timeless and necessary: necessity for the vigor, the relentlessness, the negligence…and so on. For Anton Terziev the negation (in his thirty years of accomplishments – expositions, remarkable stories, poetry, short movies) is natural and much more that a biologically- talented process of thinking, feeling, sensuality. When it is in the state of development – the provocative no-s are needed always. 

Ekaterina Yosifova

 

 

 

 

 

 

 

 

Никакъв портрет за художника, поезия

Корица/дизайн: Любомир Димитров

Една книга, написана и оформена от Антон Терзиев. И – обратно на заглавието си – е един доста цялостен портрет на художника/поета.Отрицанието като акт на утвърждаване/самоутвърждаване – това, както не е ново, както би могло да бъде просто поза или само похват, така е и неостаряващо, и необходимо: необходимо за неумората, неспирането, непредпазливостта, непримирението... И прочее не-та, необходими на младостта – а за Антон Терзиев тя е естествено и (с неговите тридесет години и осъществявания – изложби, впечатляващи разкази, стихотворения, късометражни филми...) далече не само биологично-талантливо състояние на мисленето, сетивността, чувствеността... А когато е състояние на съзнанието –провокиращите ú не-та остават. Винаги.

Екатерина Йосифова

Вземи я с автограф

Цена: 9. 80 лв.