Private Societies II

Private Societies II - oil on canvas. Size: 100 x 135 cm, 2018Anton Terziev. Nikolai Nedelchev collection
Photos: Vasil Tanev Photo: © the artist
Never shown in public

Private Societies I

Private Societies III

Private Societies IV

Private Societies V

 

 Photo: © the artist

Photo: © the artist