Private Societies IV

 

Private Societies IV - oil on canvas, 104 x 140 cm, 2018Anton Terziev. Photo: Rosen Toshev. Courtesy of the artist

Foto material used: images of Lauren Fisher, Kendal Jones, Samantha Briggs and etc.

Някои от моите „Private Societies” са измислени от мен, други съществуват наистина. Но за мен в този проект е интересно не толкова дали са реални или фиктивни. За разлика от „тайните общества”, Private Societies не са обвити в такава тайнственост и нямат голямо влияние и власт над обществото. Започнах този цикъл, мислейки за това какво обединява хората в групи, движени от общи каузи, цели или убеждения. Усещането за социалност, да си приобщен към определена група е една от основните човешки нужди. Но това приобщаване често преминава във фанатизъм и странни взаимоотношения.
PS I
PS II
PS III
PS V

 

Изложба Съвременна живопис Банкя 2019. Куратор: Росен Тошев. Фото: Росен Тошев

 

Detail. Photo: © the artist

Detail. Photo: © the artist

Detail. Photo: © the artist