Paintings By The Book Exhibition (2015)

Paintings By The Book #04 - oil on canvas. Size: 208 x 145 cm, 2015Anton Terziev. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

„Картини на книги” (2015) е проект, който прави връзка между работата на Антон Терзиев като художник и като писател. Това е цикъл от пет живописни картини, пресъздаващи кориците на книгите му в мащаб 1:10, с внушителните размери от 208 x 145 см. всяка. Но темата на е за взаимодействията между различните изкуства, нито за литературата или живописта в качеството им на изразни средства. Като владееш инструментите, не ти трябва да го доказваш.

Темата е за стойността на художествените продукти, както и за опаковката и съдържанието. Как става така, че „качество” и „стойност” лесно си сменят местата. И как формата на реализация определя работата като „произведение” или като „продукт”.

Тържественото изнасяне на петте корици под формата на живопис иронизира идеята за авторската самореклама. Ако не бяха толкова големи, пастьозни и бавно направени, можеше да минат за мързелив концептуален жест. Агресивните контури идват от по-ранните „Метаканон”, „Ортодоксално християнство” и “Act on Instinct” и са все още в сила, за да възразяват на Уорхол, както и на всяка мисъл за преклонение. Ако поне разказваха нещо, Paintings by The Book можеше да са по-привлекателни за колекциониране. Но целта е нарочно да не отговарят на никакви желания и да не се вписват в схеми. Въобще никъде да не пасват.

Така сама се появява идеята, че един проект ще бъде завършен чак, когато се изчерпи напълно, когато се самоунищожи. Близо до това, но с обратен знак е историята на друго произведение на Антон Терзиев “More money - More blood & More money - Less blood” – също с лек самоубийствен намек, защото реализацията му предполага бързо разпродаване на по-ранни работи на ненормално ниски цени.

Връзката между стойността и авторството също присъства в изложбата. Авторските права с художниците на кориците са уредени, но имената им ги няма, за разлика от имената на издателствата. Така се работи с продукти. Може да се каже, че и авторството на Антон Терзиев е изчезнало, защото по този начин книгите и картините му взаимно са се изяли. Нали не мислите, че става дума за автопортрет? Никакъв портрет за художника.

Даниела Радева - куратор, изкуствовед

Проектът е подкрепен от Гауденц Б. Руф – награда за ново българско изкуство

English version down bellow:

Paintings By The Book #01 - oil on canvas. Size: 208 x 145 cm, 2015. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

Paintings By The Book #02 - oil on canvas. Size: 208 x 145 cm, Anton Terziev, 2015. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

Paintings By The Book #05 - oil on canvas. Size: 208 x 145 cm, Anton Terziev, 2015. Photo: © the artist. Courtesy of the artist

Paintings By The Book #03 - oil on canvas. Size: 208 x 145 cm, Anton Terziev, 2015. Photo: © the artist. Courtesy of the artist
Encaptured object on the left: Fuck Luck

Installation view: IN THE LABELLING GAP ehxibition, 05 April 2016 - 08 May 2016, Sofia City Art Gallery, curated by Daniela Radeva

 “Paintings By the book” (2015)

Have you ever wondered how does a writer paint and a painter writes? Well Anton Terziev is giving an answer with his project “Paintings By the Book” (2015) This project is a period that consists of five paintings representing the five book covers of his five published books. A painting is 208 x 145 cm. But this project is not about painting nor writing nor is about the fusion of these two. The idea is even more so simple...when you have the means and tools why not do it?

The theme is the value of an art product and also about the “book” and it's “cover”...don't judge a book by it's book cover painting. How is it that “quality” and “value” swap their places with ease? And how t the means of the work define the result as a “work of art” or a “product”?

The tremendous over exaggeration of the five book covers demonstrates an ironic point of self promotion. The harsh outlines genuine from previous works as the “Metacanon”, the “Orthodox Christianity” and “Act on Instinct”. If “Paintings by the book” were a bit more appealing they could`ve caught the eye of an art collector but the whole point of them is not to blend in nor to fulfil the art desires of anyone.

And naturally the idea that a project doesn't end until the artist has run out of ideas on it. Or in other words a project ends only when it can self destruct. Another project of Anton Terziev  “More money - More blood & More money - Less blood” also has these suicidal tendencies,

The link between value and copyrights is also an area that has been reviewed. A book cover has it`s painter but normally this book cover won't be having the painter`s name but rather the publisher`s. You could say that Anton`s authorship has also gone missing because his books and paintings are deforming each other. Just to be clear about it, don`t think that this is a autoportrait or some sort. No, there won't be any autoportrait nor self promotion for the the painter.

Daniela Radeva - curator, art historian

...

Paintings By The Book's project observes the social-economy of art as a choice and as a career and at the same time as a riddle and challenge. As a short story writer, author of already 5 published books, Anton Terziev develops another – outside-of-visual arts authorial voice, biography, public image. Here, he tries to determine the variables of overlapping and divergence between commercial and artistic value. “Evaluating the chances of failure and success of an art product and the artist behind it.” Using the contemporary fascination of self-promotion and the potentcy of self-transmediation, Terziev cues on his painter instinct and objectifies the “product”, the bodies or covers of his commercially unsuccessful fiction books and depicts them as paintings.

The outcome of this artistic incest brings the audience to face a new rendering of the problematic topic of the interplay between commercial and artistic values in a perverted dynamic form. Thus, using the traditional form of painting, and the traditional form of written fiction, a fresh comment results from this intersection of old cultural planes.

Yovo Panchev - critic and curator

 

The project is funded by Gaudenz B. Ruf Award for New Bulgarian Art

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, foto credit: Stanislav Belovski

 

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, foto credit: Stanislav Belovski

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, foto: Galya Yotova - author of the cover of my All Included In The Price short stories book, 2012 Encaptured visitors:  ICA members - Kiril Prashkov, Luchezar Boyaddjiev, Yara Boubnova

На откриването художникът Кирил Прашков (на горната снимка в гръб) ме попита " Червеният кант - Защо?" Въпреки че го използвам и в много други свои картини, като цикъла Метаканон например, не намерих убедителен отговор, досега(08.2022), когато напипвайки нещата по направата на работата I have my moral compass in spite of my family values  ми попадна един календар с източноправославни икони в България. Та отттам е влязъл в моя визуален речник. Неведоми са пътищата на влияния. осъзнати и латентни.

 Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, foto: Galya Yotova Encaptured artist: Stanislav Belovski

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, foto: Galya Yotova. Encaptured visitors: Daniel Nenchev-journalist, Anna Simeonovа - graphic designer

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, Daniela Radeva - curator, art historian and Raicho Stanev - artist,- author of the cover of my Half Life short stories book, 2016. Foto: the author

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, Maria Vasileva - curator, art historian. Foto: the author

Installation view: Credo Bonum Gallery, 13.09.2016, Vesela Nojarova - curator, art historian. Foto: the author

Installation view: Credo Bonum Gallery, 01.09.2016, in the company of Nedelcho Bogdanov, Luybomir Dimitrov and Iva Dimitrova
foto: Stanislav Belovski

I have been lucky to have Luybomir Dimitrov as author of the design and the astonishing illustrations in three of my books - NO PORTRAIT FOR THE ARTIST, 2007, URBAN YOGA FOR BEGINNERS, 2008, LOCAL HEROES, 2010

Luybomir is the main object of the Imagine painting seria, 2007
also plays himself in Тhese Are The New Painters video, 2004
and is a character in The Love Of Fame video, 2004

Paintings By The Book - detail. Photo: © the artist

Paintings By The Book - detail. Photo: © the artist

Paintings By The Book - detail. Photo: © the artist

Paintings By The Book - detail. Photo: © the artist

Paintings By The Book - detail. Photo: © the artist

foto: Stanislav Belovski